Esabelle Dingizian (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms län
Född: 1962
Kön: kvinna
Intressent_id: 0182190010218Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2014-12-02 2018-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ledamot   2014-11-01 2018-09-24
Valberedningen Ledamot   2014-09-29 2018-09-24
Valberedningen Suppleant   2011-09-27 2014-09-29
Valberedningen Suppleant   2006-10-02 2010-10-04
Tredje vice talman   2014-09-29 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2014-10-14 2015-03-19
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
Näringsutskottet Suppleant   2011-11-07 2014-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Försvarsutskottet Suppleant   2010-10-12 2012-02-21
Kulturutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Justitieutskottet Suppleant   2008-01-22 2008-05-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet Deputerad   2008-01-29 2008-05-07