Said Abdu (L)


Tidigare riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Västra Götalands läns norra
Född: 1986
Kön: man
Intressent_id: 0173210620224Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2018-01-24 2018-09-24
Civilutskottet Suppleant   2016-03-15 2018-09-24
Finansutskottet Suppleant   2016-09-29 2018-09-24
Justitieutskottet Suppleant   2016-09-29 2018-09-24
Näringsutskottet Suppleant   2018-01-26 2018-09-24
Skatteutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Trafikutskottet Suppleant   2016-01-14 2018-09-24
Näringsutskottet Ledamot   2016-01-14 2018-01-24
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-01-24
Utbildningsutskottet Suppleant   2014-11-05 2016-09-28
Civilutskottet Suppleant   2014-11-05 2016-03-15
Näringsutskottet Suppleant   2014-10-07 2016-01-14
Trafikutskottet Ledamot   2015-03-06 2016-01-13
Trafikutskottet Suppleant   2014-10-07 2015-03-05