Doris Håvik (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Född: 1924
Kön: kvinna
Intressent_id: 017025148404Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Ledamot   1991-11-19 1994-10-03
Krigsdelegationen Ledamot   1991-10-15 1994-10-03
Utrikesnämnden Ledamot   1993-10-07 1994-10-03
EG-delegationen Ledamot   1993-10-07 1994-10-03
Utrikesnämnden Suppleant   1988-10-18 1991-09-30
Socialförsäkringsutskottet Vice ordförande   1991-10-08 1993-10-06