Bo Södersten (S)


Avliden 2017-09-05

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: professor
Född: 1931
Kön: man
Intressent_id: 0168437688801Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-12-19 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1985-11-18 1985-12-18
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1985-11-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Fullmäktige i riksgäldskontoret Ledamot   1988-10-18 1989-06-30