Eva Zetterberg (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Född: 1947
Kön: kvinna
Intressent_id: 0163254848207Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Ersättare Ersättare 1990-10-02 1990-12-31
Kammaren Ersättare Ersättare 1987-11-13 1987-12-20
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Ledamot   1998-10-21 2002-09-30
Europarådets svenska delegation Suppleant   2002-04-09 2002-09-30
OSSE-delegationen Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Utrikesnämnden Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   1994-12-08 1998-10-20
Riksdagens förvaltningskontor Ledamot   1994-10-11 1998-10-05
Valberedningen Suppleant   1994-10-03 1998-10-05
Andre vice talman   1998-10-05 2002-09-30
Utrikesutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2002-04-18 2002-06-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2001-10-25 2001-12-11
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2001-10-16 2001-12-06
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2001-03-27 2001-04-26
Utrikesutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1996-10-21 1996-11-20
Försvarsutskottet Suppleant   1994-10-11 1996-09-16
Socialutskottet Suppleant   1994-10-18 1995-10-10
Socialutskottet Suppleant   1993-02-11 1994-10-02
Bostadsutskottet Suppleant   1991-10-08 1993-03-31
Bostadsutskottet Suppleant   1990-10-02 1990-12-31
Trafikutskottet Suppleant   1990-10-02 1990-12-31