Ragnhild Pohanka (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Titel: lärare
Född: 1932
Kön: kvinna
Intressent_id: 0161018662505Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-02-23 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1998-01-23 1998-02-22
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-01-22
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-04 1991-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Socialutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Utbildningsutskottet Suppleant   1994-12-15 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   1988-10-11 1991-09-29
Kulturutskottet Suppleant   1989-10-04 1991-09-29
Bostadsutskottet Suppleant   1988-10-11 1989-10-04