Mikael Damberg (S)


Statsråd

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: Förvaltningsekonom.
Född: 1971
Kön: man
Intressent_id: 014744660015Organ Roll Status From Tom
Justitiedepartementet Statsråd   2019-09-10 2022-09-26
Justitiedepartementet Statsråd   2019-01-21 2019-09-10
Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister   2017-07-27 2019-01-21
Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister   2016-05-25 2017-07-27
Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister   2014-10-03 2016-05-25
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-03 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2004-10-05 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2004-08-30 2004-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2004-08-16 2004-08-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2004-04-05 2004-08-15
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2003-03-01 2004-04-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2003-01-21 2003-02-28
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2003-01-20
Socialdemokraterna Gruppledare   2014-09-29 2014-10-03
Socialdemokraterna Gruppledare   2012-02-23 2014-09-29
Krigsdelegationen Ledamot   2012-02-24 2014-10-14
Valberedningen Ordförande   2014-09-29 2014-10-03
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2012-02-24 2014-10-03
Utrikesnämnden Ledamot   2012-02-24 2014-10-03
Valberedningen Vice ordförande   2012-03-01 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2013-09-17 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2012-10-04 2013-09-16
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2012-02-24 2012-09-18
Valberedningen Ledamot   2012-02-24 2012-02-29
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2012-02-23
Utbildningsutskottet Vice ordförande   2010-10-12 2012-02-23
Utbildningsutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Utbildningsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Finansutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Utbildningsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Försvarsutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02