Pär Nuder (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: Jur.kand.
Född: 1963
Kön: man
Intressent_id: 0138450838510Organ Roll Status From Tom
Finansdepartementet Finansminister   2006-10-02 2006-10-06
Finansdepartementet Statsråd   2002-09-30 2006-10-02
Statsrådsberedningen Statsråd   2002-10-21 2004-10-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-07 2009-03-10
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-02 2006-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1997-02-19 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1997-02-18
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2008-02-14 2010-10-19
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2009-03-10
Krigsdelegationen Ledamot   2003-10-17 2006-10-16
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1996-07-10 1997-09-15
Finansutskottet Vice ordförande   2006-10-10 2008-01-31
Justitieutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Finansutskottet Suppleant   1995-01-16 1998-10-04
Konstitutionsutskottet Suppleant   1994-10-11 1995-01-18