Lena Klevenås (MP)


Avliden 2017-01-16

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Västra Götalands läns norra
Titel: adjunkt
Född: 1947
Kön: kvinna
Intressent_id: 0137934715906Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Ledamot   1994-12-08 1998-10-20
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   1993-12-08 1994-12-07
Valberedningen Suppleant   1994-10-03 1994-11-14
Kulturutskottet Suppleant   1996-04-18 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Utrikesutskottet Ledamot   1995-01-19 1996-04-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1995-10-26 1995-12-06
Utrikesutskottet Suppleant   1994-10-11 1995-01-18
Kulturutskottet Suppleant   1994-01-27 1994-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1991-10-08 1994-10-02