Thoralf Alfsson (SD)


Tillgänglig ersättare

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Kalmar län
Titel: Konsult automation
Född: 1957
Kön: man
E-post: thoralf.alfsson[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0132698667318Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Skatteutskottet Ledamot   2012-01-25 2014-04-24
Konstitutionsutskottet Suppleant   2010-11-26 2014-04-24
Trafikutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-04-24
EU-nämnden Suppleant   2010-11-26 2012-04-12
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-04-12
Civilutskottet Suppleant   2010-10-12 2012-04-12
Finansutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-04-12
Försvarsutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-04-12
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-04-12
Utbildningsutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-04-12
Justitieutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-04-10
Kulturutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-01-24
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-01-24
Näringsutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-01-24
Skatteutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-01-24
Socialutskottet Suppleant   2010-11-26 2012-01-24