Allan Ekström (M)


Avliden 2017-10-14

Parti:  Moderaterna
Titel: hovrättsråd
Född: 1927
Kön: man
Intressent_id: 012786308404Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1983-04-07 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1983-03-01 1983-04-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1983-02-28
Besvärsnämnden Ledamot   1989-10-04 1991-09-30