Ylva Johansson (S)


Avgången riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Lärare.
Född: 1964
Kön: kvinna
Intressent_id: 011731125914Organ Roll Status From Tom
Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsminister   2019-01-21 2019-09-10
Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsminister   2016-05-25 2019-01-21
Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsminister   2014-10-03 2016-05-25
Socialdepartementet Statsråd   2006-10-02 2006-10-06
Socialdepartementet Statsråd   2004-09-13 2006-10-02
Utbildningsdepartementet Statsråd   1996-03-22 1998-10-06
Utbildningsdepartementet Statsråd   1994-10-07 1996-03-22
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2018-09-24 2019-09-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-03 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-07 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-02 2006-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-04 1991-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Krigsdelegationen Ledamot   2007-05-11 2010-10-19
Arbetsmarknadsutskottet Vice ordförande   2010-10-12 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Socialutskottet Vice ordförande   2007-02-01 2010-10-04
Socialutskottet Ledamot   2006-10-10 2007-01-31
Bostadsutskottet Suppleant   1989-10-04 1991-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29