Josefin Brink (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Journalist/Informationssekreterare
Född: 1969
Kön: kvinna
Intressent_id: 0116603319117Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2013-11-14 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2013-05-01 2013-11-13
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2013-02-13 2013-04-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2013-02-12
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Valberedningen Suppleant   2006-10-02 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04