Mehmet Kaplan (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Verksamhetschef.
Född: 1971
Kön: man
Intressent_id: 0116084827614Organ Roll Status From Tom
Näringsdepartementet Statsråd   2014-10-03 2016-04-18
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-07-09 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2007-05-28 2007-07-08
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2007-05-27
Miljöpartiet de gröna Gruppledare   2013-04-01 2014-09-29
Miljöpartiet de gröna Vice gruppledare   2010-10-19 2013-03-31
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2013-04-09 2014-09-29
Valberedningen Ledamot   2011-09-29 2014-09-29
Ledamotsrådet Suppleant   2013-04-25 2014-09-29
Ledamotsrådet Ledamot   2010-10-13 2013-04-24
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2010-10-12 2013-04-08
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Justitieutskottet Suppleant   2011-04-15 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2010-11-02 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2006-10-10 2010-10-12
Justitieutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   2008-12-01 2010-10-04