Sara Karlsson (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Södermanlands län
Titel: Socionom
Född: 1985
Kön: kvinna
Intressent_id: 0114869877121Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-05-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Riksdagens överklagandenämnd Ledamot   2014-10-14 2018-05-14
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2014-10-07 2015-05-22
EU-nämnden Ledamot   2018-05-01 2018-05-14
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2016-09-29 2018-05-14
Skatteutskottet Ledamot   2014-10-07 2016-09-29
EU-nämnden Suppleant   2014-10-14 2016-01-21
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29