Håkan Juholt (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Kalmar län
Titel: Journalist.
Född: 1962
Kön: man
Intressent_id: 0110600080618Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2016-09-11
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Socialdemokraterna Partiledare   2011-03-25 2012-01-21
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2012-02-23
Utrikesnämnden Ledamot   2011-04-14 2012-02-23
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2011-10-12 2012-02-23
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2011-05-04 2011-09-15
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Ledamot   2010-11-17 2011-05-18
Utrikesnämnden Suppleant   2010-10-12 2011-04-13
OSSE-delegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
OSSE-delegationen Suppleant   2002-10-15 2006-10-16
Utrikesnämnden Suppleant   2000-10-09 2006-10-10
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   1998-10-22 2002-12-18
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   1995-11-22 1998-10-20
Kulturutskottet Suppleant   2014-10-07 2016-09-11
Kulturutskottet Suppleant   2013-03-22 2014-09-29
Försvarsutskottet Ordförande   2010-10-12 2011-04-07
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2010-11-23 2010-12-15
Försvarsutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Försvarsutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Försvarsutskottet Ledamot   1998-10-13 2006-10-02
Försvarsutskottet Suppleant   2004-10-28 2006-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   2003-03-12 2006-10-02
Försvarsutskottet Ledamot   2002-10-08 2004-10-28
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2004-05-11 2004-05-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2004-02-05 2004-02-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2003-06-11 2003-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-12-03 2002-12-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   1998-10-05 2002-09-30
Utrikesutskottet Suppleant   1999-11-04 2002-09-30
Försvarsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-05-31 2002-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2001-10-25 2001-12-11
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   1999-03-23 1999-09-13
Försvarsutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   1995-01-26 1998-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1995-10-26 1995-12-06