Eva Selin Lindgren (C)


Avliden 2011-09-03

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Göteborgs kommun
Titel: Professor
Född: 1936
Kön: kvinna
Intressent_id: 0105689536302Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
OSSE-delegationen Suppleant   2006-10-17 2010-10-04
Försvarsutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Näringsutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04