Per Unckel (M)


Avliden 2011-09-20

Parti:  Moderaterna
Titel: fd partisekreterare
Född: 1948
Kön: man
Intressent_id: 0104804820009Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2002-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-08 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1994-10-03 1994-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1986-06-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1983-12-21 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1983-11-18 1983-12-20
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1983-11-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2000-07-01 2002-10-08
Utrikesnämnden Ledamot   2002-01-01 2002-10-08
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-09-30
Valberedningen Ledamot   1999-09-23 2002-09-30
Utrikesnämnden Suppleant   2001-03-08 2002-01-01
Valberedningen Suppleant   1998-10-05 1999-09-23
Konstitutionsutskottet Ordförande   2002-10-08 2002-12-31
Konstitutionsutskottet Ordförande   1998-10-13 2002-09-30
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Ordförande   2002-04-18 2002-06-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Ordförande   2001-10-16 2001-12-06
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2001-03-27 2001-04-26
EU-nämnden Ledamot   1995-01-01 1998-10-05
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Utbildningsutskottet Suppleant   1994-10-25 1998-10-04
Utbildningsutskottet Ledamot   1985-09-30 1986-10-07
Utbildningsutskottet Ledamot   1982-10-04 1985-09-29
Näringsutskottet Suppleant   1982-10-04 1985-09-29
Skatteutskottet Suppleant   1983-10-04 1985-09-29
Trafikutskottet Suppleant   1983-10-04 1985-09-29
Konstitutionsutskottet Ledamot   1979-10-01 1982-10-03
Kulturutskottet Suppleant   1976-10-04 1979-09-30
Konstitutionsutskottet Suppleant   1976-10-04 1979-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1978-10-03 1979-09-30