Motion 2009/10:Fö262 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (c)

Erkännande av elöverkänslighet som sjukdom


Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Försvarsutskottet


Händelser

Intressenter


Ulrika Carlsson i Skövde (C)
undertecknare

Annika Qarlsson (C)
undertecknare

Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner.

Behandlas i betänkande: 2009/10:CU16
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadsanpassningsbidrag till elöverkänsliga.

Behandlas i betänkande: 2009/10:CU9
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad forskning om elöverkänslighet och om hur ny teknik kan användas säkert.

Behandlas i betänkande: 2009/10:FöU4
Utskottet: Avslag
Kammaren: Avslag (Acklamation)