2437159 G30912 1979/80 12 prot prot prot Riksdagens protokoll 1979/80:12 Protokoll Protokoll " 12 0 1979-12-31 00:00:00 2009-11-27 14:36:17 2009-11-27 14:34:56 Riksdagens protokoll 1979/80:12 (10-18 oktober 1979) importerad skanning2007 http://data.riksdagen.se/dokument/G30912/text http://data.riksdagen.se/dokument/G30912 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/G30912 <div class="brask">Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.</div> <div class=Section1> <h1 style='page-break-after:auto'><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens protokoll 1979/80:12</span></h1> <p class=MsoNormal style='margin-top:19.0pt'><span style='font-size:13.0pt; font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kl. 15.00</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen.</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Val av utrikes­nämnd m. m.</span></i></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section2> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>§ 1 Val av utrikesnämnd m. m.</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Företogs val av 9 ledamöter och 9 suppleanter i utrikesnämnden, 50 ledamöter i riksdagens krigsdelegation, 12 riksdagens revisorer och 12 suppleanter, 17 ledamöter och 17 suppleanter i riksdagens lönedelegation, 8 ledamötefoch 8 suppleanter i riksdagens förvaltningsstyrelse, ordförande och ersättare 'för denne samt 4 ledamöter och 4 suppleanter i riksdagens besvärsnämnd, 18 medlemmar och 18 suppleanter i Nordiska rådet samt 18 ledamöter vilka skulle få delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>SVEN ANDERSSON (fp):</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Herr talman! Valberedningen har berett de på dagens föredragningslista upptagna valen. I fall då val avser två eller flera personer har valberedningen enhälligt godkänt gemensamma listor, som upptar så många namn som valet avser. Även i övrigt har valberedningen enhälligt ställt sig bakom de förslag som framgår av en till ledamöterna utdelad promemoria.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>I egenskap av ordförande i valberedningen ber Jag att få överiämna de gemensamma listorna och protokollsuldrag beträffande övriga val.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Sedan de av Sven Andersson för dessa val avlämnade, gemensamma listorna upplästs av tredje vice talmannen och godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på resp. listor, valda:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Utrikesnämnden</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm'><span style='font-family:Verdana'>(för riksdagens innevarande valperiod)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section3> <p class=MsoNormal style='margin-left:8.0pt;text-indent:-8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>ledamöter Allan Hernelius (m) Olof Palme (s) Torsten Bengtson (c) Gertrud Sigurdsen (s) Björn Molin (fp) Ingvar Svanberg (s) Bertil Lidgard (m) Stig Älemyr (s) Claes Elmstedt (c)</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>45</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section4> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:19.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section5> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Val av utrikes­nämnd m. m.</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>suppleanter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Per Petersson (m) Mats Hellström (s) Sture Korpås (c) Sture Palm (s) Georg Åberg (fp) Carl Lidbom (s) Ingrid Sundberg (m) Birgitta Dahl (s) Gunnel Jonäng (c)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section6> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens krigsdelegation</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt; margin-left:0cm'><span style='font-family:Verdana'>(för riksdagens innevarande valperiod)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section7> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span lang=EN-GB style='font-family: Verdana'>46</span></p> <span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Bertil Lidgard (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Olof Palme (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>andre vice talmannen Thorsten Larsson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Gunnar Sträng (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Sven Andersson (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Svante Lundkvist (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Tage Adolfsson (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Sven Aspling (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Ivan Svanström (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Erik Wärnberg (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Arne Andersson i Ljung (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Eric Holmqvist (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Einar Larsson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Ingvar Carlsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>tredje vice falmannen Karl Erik Eriksson (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Lars Werner (vpk)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Änders Björck (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Lisa Mattson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Kjell Mattsson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Kjell-Olof Feldt (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Nils Carlshamre (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Stig Älemyr (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Claes Elmstedt (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Hilding Johansson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Kersti Swartz (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Ingvar Svanberg (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Allan Hernelius (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Gertrud Sigurdsen (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Karl-Eric Norrby (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Bertil Zachrisson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Inger Lindquist (m)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section8> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section9> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Bengt Gustavsson (s)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                    </span><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span><span style='font-family:Verdana'>        </span><span style='font-family:Verdana'>,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Björn Molin (fp)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                             </span><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Cari-Henrik Hermansson (vpk)</span><span style='font-family:Verdana'>                                          </span><span style='font-family:Verdana'>j oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Elvy Olsson (c)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                             </span><span style='font-family:Verdana'>____________ </span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Göran Karlsson (s)</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                                                         </span></i><i><span style='font-family:Verdana;text-transform:uppercase'>Kö/ </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>av utrikes-</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>försie vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                   </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>nämnd m. m.</span></i></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Georg Andersson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Per Petersson (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Anna-Greia Leijon (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Johan Olsson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Per Bergman (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Linnea Hörlén (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Thage Peterson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Ingrid Sundberg (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Sten Andersson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Ulla Ekelund (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Alf Wennerfors (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Hans Gustafsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Bertil Jonasson (c)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens revisorer</span></b></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>(för riksdagens innevarande valperiod)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><i><span lang=NO-BOK style='font-family:Verdana'>revisorer</span></i></p> <p class=MsoNormal><span lang=NO-BOK style='font-family:Verdana'>förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Sture Palm (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Bertil Jonasson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Hugo Bengtsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Georg Åberg (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Gudrun Sundström (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Allan Åkerlind (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Hagar Normark (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Ivan Svanström (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Ralf Lindström (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Wiggo Komstedt (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>John Johnsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>suppleanter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Bo Lundgren (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Kjell Nilsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Maj Pehrsson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Ingemar Konradsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Rolf Sellgren (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Wivi-Anne Radesjö (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Birgitta Rydle (m)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                                             </span><span style='font-family:Verdana'>47</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section10> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:21.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section11> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Val av utrikes­nämnd m. m.</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Margit Sandéhn (s) Rune Gustavsson (c) Stig Alftin (s) Joakim Ollen (m) Bengt Silfverstrand (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Av revisorerna utsågs enligt valberedningens förslag till</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section12> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>ordjörande</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:10.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>förste vice ordförande Sture Palm (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>andre vice ordförande Bertil Jonasson (c)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens lönedelegation</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>(för riksdagens innevarande valperiod)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>ledamöter</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Alf Wennerfors (m) Valter Kristenson (s) Åke Polstam (c) Helge Karlsson (s) Marianne Wahlberg (fp) Ivar Nordberg (s) Hans Nyhage (m) Bernt Nilsson (s) Arne Fransson (c) Lilly Hansson (s) Per-Olof Strindberg (m) Elvy Nilsson (s) Bengt Kindbom (c) Kjell Nilsson (s) Bertil Dahlén (fp) Tommy Franzén (vpk) Tage Adolfsson (m)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section13> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>48</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>suppleanter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Bo Siegbahn (m) Kjell-Olof Feldt (s) Anna Eliasson (c) Sivert Andersson (s) Margot Håkansson (fp)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section14> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:15.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section15> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Kari-Erik Häll (s)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                             </span><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:3.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Urs Ahlmark (m)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                             </span><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Olle Östrand (s)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                             </span><span style='font-family:Verdana'>16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Elis Andersson (c)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                          </span><span style='font-family:Verdana'>____________ </span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:3.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Rune Jonsson (s)</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                                                            </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>Ka/ av utrikes-</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Sonja Rembo (m)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                            </span><span style='font-family:Verdana'>„-„  </span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Birgitta Johansson (s) Marianne Karisson (c) Nils-Olof Grönhagen (s) Wilhelm Gustafsson (fp) Karin Nordlander (vpk) Sven Munke (m)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens förvaltningsstyrelse</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>(för riksdagens innevarande valperiod)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>ledamöter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Kari Leuchovius (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Oskar Lindkvist (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>andre vice talmannen Thorsten Larsson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Stig Olsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Sven Andersson (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>John Johnsson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Alf Wennerfors (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Lilly Bergander (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>suppleanter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Per Petersson (m) Lennart Andersson (s) Sven Eric Åkerfeldt (c) Tyra Johansson (s) Gabriel Romanus (fp) Roland Brännström (s) Gunnar Oskarson (m) Ulla Johansson (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens besvärsnämnd</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>(för riksdagens innevarande valperiod)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>ordförande</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>presidenten i försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>ersättare jör ordföranden<br> justitierådet Erik Nyman</span><span style='font-family:Verdana'>       </span><span style='font-family:Verdana'>/</span><span style='font-family:Verdana'>                                                          </span><span style='font-family:Verdana'>49</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt'><span style='font-family:Verdana'>4 Riksdagens protokoU 1979/80:8-13</span><span style='font-family:Verdana'>    </span><span style='font-family:Verdana'>/</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section16> <p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-size:11.0pt; font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-size:11.0pt; font-family:Verdana'>Val av utrikes­nämnd m. m.</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>ledamöter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Inger Lindquist (m) Doris Håvik (s) Martin Olsson (c) Erik Johansson (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>suppleanter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Joakim Oltén (m) Margit Sandéhn (s) Ingemar Hallenius (c) Karl-Erik Svartberg (s)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section17> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>(ordförande och ersättare för ordföranden utsedda enligt valberedningens förslag)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:21.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Nordiska rådet</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>(för tiden intill dess val nästa gång ägde rum)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>medlemmar</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Allan Hernelius (m) Olof Palme (s) Bertil Jonasson (c) Sture Palm (s) Rolf Sellgren (fp) Paul Jansson (s) Ingrid Sundberg (m) Essen Lindahl (s) Rune Gustavsson (c) Doris Håvik (s) Per Petersson (m) Grethe Lundblad (s) Gunnel Jonäng (c) Svante Lundkvist (s) Gabriel Romanus (fp) Lars Werner (vpk) Nils Carlshamre (m) Lennart Andersson (s)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section18> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>50</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>suppleanter</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Thage Peterson (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-family:Verdana'>Olle Eriksson (c)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=NO-BOK style='font-family:Verdana'>Arne Gadd (s)</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=NO-BOK style='font-family:Verdana'>Elver Jonsson (fp)</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Kari-Erik Häll (s)</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section19> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:18.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section20> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Rolf Clarkson (m)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                      </span><span style='font-family:Verdana'>-      Nr 12<br> Bengt Wiklund (s)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                     </span><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Ulla Ekelund (c)</span><span style='font-family:Verdana'>                                                              </span><span style='font-family:Verdana'>16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Tyra Johansson (s)_______________________________________________ </span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:3.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Margaretha af Ugglas (m)</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                                               </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>Kallelse till konsti-</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Georg Andersson (s)</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                                                       </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>tuerande samman-</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>Gunnar Björk i Gävle (c)</span></i><i><span style='font-family:Verdana'>                                                  </span></i><i><span style='font-family:Verdana'>träden</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Karin Flodström (s) Kersti Swartz (fp) Eivor Marklund (vpk) Tage Adolfsson (m) Nils Hjorth (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>Ledamöter vilka skulle få delta i bolagsstämmor med Statsföretag AB</span></b></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Rolf Clarkson (m) Hugo Bengtsson (s) Kjell Mattsson (c) Hans Gustafsson (s) Sven Andersson (fp) Lilly Hansson (s) Tage Adolfsson (m) Nils Erik Wååg (s) Johan Olsson (c) Rune Jonsson (s) Sven Eric Lorentzon (m) Anna-Greta Leijon (s) Arne Fransson (c) Birgitta Johansson (s) Eva Winther (fp) Sven Henricsson (vpk) Lennart Blom (m) Sivert Andersson (s)</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>§ 2 Kallelse till konstituerande sammanträden</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>TREDJE VICE TALMANNEN:</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag får meddela att konstituerande sammanträden med krigsdelegationen, lönedelegationen och riksdagens revisorer äger rum i anslutning till detta plenum.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Krigsdelegationén kallas att sammanträda kl. 15.45 i lilla partilokalen, lönedelegationen kl. 16.00 i näringsutskottets sessionssal och riksdagens revisorer kl. 17.00 i revisorernas sessionssal, Regeringsgatan 65, 7 tr.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 3 Justerades protokollet för den 8 innevarande månad.</span><span style='font-family:Verdana'>                         </span><span style='font-family:Verdana'>51</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section21> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:19.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section22> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:4.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Kallelse till konsti­tuerande samman­träden</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>§ 4 Föredrogs och hänvisades</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Proposition</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1979/80:2 till konstitutionsutskottet</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 5 Föredrogs och bifölls Interpellationsframsiällningar 1979/80:10-19</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 6 Upplästes följande till kammaren inkomna ansökan:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Till riksdagens kammare</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Härmed anhålles om ledighet från riksdagsuppdraget under tiden den 23 oktober-den 25 november 1979 för deltagande i Sveriges delegation vid FN:s 34;e generalförsamling. Stockholm den II oktober 1979 Grethe Lundblad</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kammaren biföll denna ansökan.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Tredje vice talmannen anmälde att Lars-Erik Lövdén (s) under denna tid skulle tjänstgöra som ersättare för Grethe Lundblad.</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section23> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section24> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>52</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>§ 7 Anmäldes och bordlades</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Motioner</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:50 av Anita Bråkenhielm och Ann-Cathrine Haglund</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:51 av Lars Henrikson</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:52 av Siri Häggmark m.fl.</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:53 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl.</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:54 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl.</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:55 av Lena Öhrsvik</span></i></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:56 av Lena Öhrsvik</span></i></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>med anledning av propositionen 1979/80:1 om socialtjänsten</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:8.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1979/80:57 av Olle Aulin och Gunnar Oskarson 1979/80:58 av Anita Bråkenhielm 1979/80:59 av Gullan Lindblad och Margareta Gärd 1979/80:60 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl. 1979/80:61 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl. 1979/80:62 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m.fl. med anledning av propositionen 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation, m. m.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:11.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:63 av Ulla Ekelund</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:9.0pt;text-indent:-9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>med anledning av propositionen 1979/80:9 om konsumentförsäkringslag, m. m.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:8.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>1979/80:64 av Ingrid Sundberg och Rune Rydén</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:9.0pt;text-indent:-9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>med anledning av propositionen 1979/80:10 om kontroll av hybrid-DNA-teknikens användning</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section25> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:16.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section26> <p class=MsoNormal><b><span style='font-family:Verdana'>§ 8 Anmälan av interpellationer</span></b></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section27> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:296.0pt'><span style='font-size:11.0pt;font-family:Verdana'>Tisdagen den </span><span style='font-family:Verdana'>Anmäldes och bordlades följande interpellationer som ingivits till kam-     . ,   <span style='text-transform:uppercase'>k, </span>u     <span style='text-transform:uppercase'>iqq</span></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:3.0pt'><span style='font-family:Verdana'>markansliet</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section28> <p class=MsoNormal style='margin-top:8.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>den 15 oktober</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1979/80:20 av Eva Hjelmström (vpk) till socialministern om kvalitetskraven på daghem och fritidshem:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Att barn har ett starkt behov av rörelse och aktiviteter men också av lugn och vila är självklarheter. Men dessa självklarheler har tyvärr inte slagit igenom i praktiken vid många barnstugor. Kvaliteten vid daghemmen och fritidshemmen är i dag skiftande vad gäller såväl personaltäthet och personalens utbildning som lekutrymmen, uteutrymmen och vilmöjligheter. Många kommuner tillämpar en omfattande överinskrivning av barn.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Särskilt vid de äldre barnstugorna i tätorterna är situationen Just vad gäller ytan per barn ofta ytterligt otillräcklig. Enligt socialstyrelsens rekommenda­tioner skall ytnormen per plats uppgå till 9-9,5 m- avdelningsyta. En avdelningsyta om 7 m per plats har medgivits för tillfälligt anordnade lokaler och vid fastställande, av platsantal för äldre anläggningar som saknar lekhall.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Denna yta per barn kan Jämföras med vad exempelvis en riksdagsledamot haratt tillgå, nämligen omkring 15 m, eller ett statsråd som kan ha upp till 50 m yta alt arbeta i. Socialdistrikt 5 i Stockholm, som omfattar delar av stadsdelen Södermalm, har för nästan hälften av sitt platsantal under 6 m per barn. Många avdelningar har t. o. m. mindre än 5 m.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vid ett nytt daghem skall en syskongrupp om 15 barn i åldrarna 3-7 år ha tillgång till bl. a. följande utrymmen: två allrum, ett vilrum, ett våtlekrum, en verkstad och ett rörelselekrum. Flera äldre daghem på Södermalm saknar samtliga dessa utrymmen med undantag av ett, ofta trångt, allrum där alltså 15 barn och personal skall samsas på omkring 50 m eller utslaget per person 3 m. Möjligheter för barnen alt "dra sig tillbaka" och vila saknas helt eller får lösas i form av provisorier. Bullernivåerna blir höga och stressen ökar.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Därtill kommer alt utelekplats saknas eller också är myckel liten. Enligt socialstyrelsens rekommendationer skall utelekytan ligga på omkring 60 m per barn. Södermalm är dessutom en stadsdel överkörd av bilar. För att komma till en park tvingas barnen passera gator som varje dygn trafikeras av 60 000-70 000 bilar. Det finns ingen anledning att tro att det är bara i denna Stockholmsstadsdel som förhållandena är så dåliga. Likartade brister finns säkert på många andra håll.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Den av den förra treparfiregeringen tillsatta normutredningen för vissa kvalitetsfrågor beträffande daghem och fritidshem har nyligen presenterat sitt förslag. I stället för att tillföra verksamhetsområdet fastare regler för styrning föreslås att bestämmelserna om minimiytor för barnen skall tas bort!</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:16.0pt'><i><span style='font-size:8.0pt; font-family:Verdana'>5 Riksdagens protokoU 1979/80:8-13</span></i></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><b><i><span style='font-family:Verdana'>Anmälan av inter­pellationer</span></i></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>53</span></b></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section29> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:4.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section30> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Nr 12</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den 16 oktober 1979 </span>■</p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Meddelande om<br> frågor</span><span style='font-family:Verdana'>       </span>■</p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga socialministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Vilka åtgärder avser socialministern atl vidta för att kvaliteten vad gäller utrymmen för barn på daghem och fritidshem höjs så att barnen och personalen kan garanteras en bra miljö?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>den 16 oktober</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1979/80:21 av Bertil Zachrisson (s)t\\\ kommunikationsministern om genom­förandet av riksdagens trafikpolitiska beslut:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens trafikpolitiska beslut från i våras måste snabbt förverkligas. Beslutet innebar väsentliga korrigeringar av del förslag som lades fram av folkpartiregeringen. En rad nya initiativ togs på grundval av motioner i utskotlsarbetet. Myndigheter och organisationer är i sitt arbete beroende av snara besked om hur det trafikpolitiska reformarbetet praktiskt skall läggas upp. Regeringsförklaringen ger tyvärr inga sådana besked.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Riksdagen vidgade den principiella synen på trafikpolitiken, begärde en mer målmedveten vägplanering och gav Järnvägen en starkare ställning såväl i del regionala trafikarbetet som i den allmänna trafikförsörjningen för personer och gods. I motsats till regeringsförslaget beslöt riksdagen att kollektivtrafikutredningens förslag om stöd lill kollektivtrafik skulle läggas fram, att en kollektivtrafikberedning skulle tUlsättas och att ett utvecklings­bolag för kollektivtrafik skulle inrättas. Vidare skulle forskningen på trafikområdet genomgå en grundlig översyn.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Delta är endast några men väsentliga inslag i beslutet från i våras, som riksdagen med starkt eftertryck begärde ett snabbt förverkligande av.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Jag vill mot denna bakgrund fråga kommunikationsminisfern;</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>När och med vilka åtgärder avser regeringen att genomföra riksdagens trafikpolitiska beslut?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section31> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section32> <p class=MsoNormal style='margin-top:42.0pt'><span style='font-family:Verdana'>54</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><b><span style='font-family:Verdana'>§ 9 Meddelande om frågor</span></b></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><i><span style='font-family:Verdana'>Meddelades att följande frågor framställts den 16 oktober</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1979/80:45 av Gunnar Biörck i Värmdö (m) till Justitieministern om en kommentar till tidningsuppgifter om ökat antal knivmord:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Det har av pressen framgått att eU anmärkningsvärt stort antal knivmord på senare tid ägt rum i Sverige.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Har justitieministern tillfälle atl - om detta intryck bekräftas - ge en redogörelse för vad som är känt om bakgrunden härtill, och föranleder erfarenheterna i så fall några kommentarer ur sociologisk eller kriminologisk synvinkel?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section33> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:19.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section34> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>1979/80:46 av Beriil Zachrisson (s) till kommunikationsministern om trafik-     Nr 12<br> ljusens signalväxhngsföljd:</span><span style='font-family:Verdana'>                                               </span><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:1.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Genom regeringsbeslut i december 1978 skedde en ändring av vägmärkes-     16 oktober 1979</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>förordningen, som innebär alt trafikljusens signalväxhngsföljd ändras. Den         </span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>nya förordningen träder i kraft den 1 juli 1980. Under förberedelserna för att    Meddelande om genomföra förändringen har det visat sig att kostnaderna för kommunerna    .frågor blir mycket stora.  Det har på goda grunder ifrågasatts om de stora kostnaderna i t. ex. Stockholm slår i rimlig proportion till de begränsade fördelar förändringen kan tänkas ha.</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Jag vill därför fråga kommunikationsministern:</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:10.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Är regeringen villig atl ompröva folkpartiregeringens beslut att ändra signalljusens växlingsföljd?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>1979/80:47 av Månen Werner(m) till kommunikationsministern om en fast förbindelse över Öresund:</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>När avser statsrådet att aktualisera frågan om en fast förbindelse över Öresund?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 10 Kammaren åtskildes kl. 15.17.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>In fidem</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>BENGT TÖRNELL</span></p> <p class=MsoNormal><i><span style='font-family:Verdana'>/Solveig Gemert</span></i></p> </div> G30912 Riksdagens protokoll 1979/80:12 (10-18 oktober 1979) prot_197980__12.pdf 269041 pdf http://data.riksdagen.se/fil/3EB55082-42DA-4A16-BEBD-8EB3BD4DE4A9