2436257 FX09104 1974 104 prot prot prot Riksdagens protokoll 1974:104 Protokoll Protokoll " 104 0 1974-12-31 00:00:00 2009-11-27 09:40:16 2009-11-27 09:38:55 Riksdagens protokoll 1974:104 (22-25 oktober 1974) importerad skanning2007 http://data.riksdagen.se/dokument/FX09104/text http://data.riksdagen.se/dokument/FX09104 http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/FX09104 <div class="brask">Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.</div> <div class=Section1> <h1 style='page-break-after:auto'><span style='font-family:Verdana'>Riksdagens protokoll 1974:104</span></h1> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section2> <p class=MsoNormal style='margin-top:19.0pt'><span style='font-size:13.0pt; font-family:Verdana'>Tisdagen den 22 oktober</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Kl, 10,00</span></p> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all> </span> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Tisdagen den 22 oktober 1974</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section3> <p class=MsoNormal style='margin-top:20.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 1 Herr talmannen meddelade att till kammaren inkommit läkarintyg för herr Lange, som var sjukskriven under tiden den 21 oktober-30 november, Erforderiig ledighet beviljades.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Herr talmannen anmälde att herr Silfverstrand Inträdde som ersättare för herr Lange under hans ledighet frän riksdagsmannauppdraget,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:9.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 2 Föredrogs och hänvisades Kungl, Maj:ts propositioner nr 133 till trafikutskottet, nr 139 till skatteutskottet samt nr 141 till socialutskottet,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:13.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 3 Föredrogs, men bordlades åter konstitutionsutskottets betänkanden nr 30-36 samt skatteutskottets betänkanden nr 42-50,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 4 Föredrogs och bifölls interpellationsframslällningen nr 126,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>§ 5 Efteranmälan av Kungl, Maj:ts proposition 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m, m, hänvisades propositionen, såvitt avsåg förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagen, till skatteutskottet samt i övrigt till civilutskottet.</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:14.0pt'><b><span style='font-family:Verdana'>§ 6 Meddelande ang. enkla frågor</span></b></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Meddelades att följande enkla frågor framställts, nämligen</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>den 21 oktober av</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Nr 272 Herr Hörberg (fp) till herr industriministern om rätt för anställda till styrelserepresentation i investmentbolag:</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Är industriministern beredd atl medverka till atl de anställda i större</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>företagsgrupper, där ett investmentbolag är den sammanhållande länken,</span></p> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>ges representation i styrelsen för delta?</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:12.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Nr 273 Herr Hörberg (fp) till herr industriministern om åtgärder för att stimulera tillkomsten av löntagarägda förelag:</span></p> <p class=MsoNormal style='text-indent:9.0pt'><span style='font-family:Verdana'>Är industriministern beredd att stimulera tillkomsten av löntagarägda företag,!, ex, genom förköpsrätt för de anställda vid företagsförsäljningar?</span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section4> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:21.0pt'><span style='font-size:1.0pt; font-family:Verdana'> </span></p> </div> <span style='font-size:10.0pt;font-family:Verdana'><br clear=all style='page-break-before:auto'> </span> <div class=Section5> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Verdana'>Nr 104       </span><span style='font-family:Arial'>■</span><span style='font-family:Verdana'>       </span><span style='font-family:Verdana'>§ 7 Kammaren åtskildes kl, 10,02,</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:5.0pt'><span style='font-size:11.0pt; font-family:Verdana'>Tisdagen den</span></p> <p class=MsoNormal><span lang=NO-BOK style='font-size:11.0pt;font-family:Verdana'>22 oktober 1974      '" '""''"<br> __________      SUNE K, JOHANSSON</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:2.0pt'><i><span lang=NO-BOK style='font-family:Verdana'>/Solveig Gemert</span></i></p> </div> FX09104 Riksdagens protokoll 1974:104 (22-25 oktober 1974) prot_1974__104.pdf 43800 pdf http://data.riksdagen.se/fil/2E049305-A6FD-41A6-A409-9FC99D8AB45D