Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

SFS nr: 2011:116
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-02-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:467
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra ett register med uppgifter om läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län under åren 1968-2005.

Personuppgiftsansvarig

2 § Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i registret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 § I registret får endast behandlas personuppgifter om
1. datum för utfärdande av recept och för expediering,
2. vara, pris, antal förpackningar,
3. uppgift om förstagångspreparat, kodnivå i Anatomic Therapeutic Chemical classification system (ATC-kodnivå),
4. patientens personnummer, och
5. förskrivarens arbetsplats.

Den enskildes inställning till behandling

5 § Personuppgifter får inte behandlas i registret om den registrerade motsätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

/Rubriken upphör att gälla U:2018-05-25/

Rättelse och skadestånd

6 § /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom förordning (2018:467)./ Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Information

7 § Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.