Förordning (2011:116) om register hos Socialstyrelsen över läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län

SFS nr: 2011:116
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-02-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:467
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledning

1 §   Socialstyrelsen får föra ett register med uppgifter om läkemedel som lämnats ut från apotek i Jämtlands län under åren 1968-2005.

Personuppgiftsansvarig

2 §   Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §   Personuppgifter i registret får behandlas för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 §   I registret får endast behandlas personuppgifter om
   1. datum för utfärdande av recept och för expediering,
   2. vara, pris, antal förpackningar,
   3. uppgift om förstagångspreparat, kodnivå i Anatomic Therapeutic Chemical classification system (ATC-kodnivå),
   4. patientens personnummer, och
   5. förskrivarens arbetsplats.

Den enskildes inställning till behandling

5 §   Personuppgifter får inte behandlas i registret om den registrerade motsätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

6 §   Har upphävts genom förordning (2018:467).

Information

7 §   Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret.