Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

SFS nr: 1993:1741
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1993-12-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut har föreskrivit om Telestyrelsen i stället skall avse Post- och telestyrelsen.