Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik

SFS nr: 1993:1334
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RST
Utfärdad: 1993-12-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Regeringen bemyndigar Sjöfartsverket att fastställa avgifter för trafiken på Falsterbokanalen, Säffle kanal, Södertälje kanal och Trollhätte kanal.


Övergångsbestämmelser

1993:1334

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1978:843) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxa för Södertälje kanal och förordningen (1978:847) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa vissa taxor skall upphöra att gälla.