Fråga 2020/21:581 Förlängning av permitteringsstödet

av Tobias Andersson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Pandemin har som bekant slagit hårt mot delar av näringslivet, och för vissa har effekterna inneburit slutet på ett annars livsdugligt företag. För att kompensera näringsidkare för de ekonomiska konsekvenserna som de olika smittspridningsrelaterade åtgärderna orsakat har ett flertal stödpaket presenterats. Sverigedemokraterna har stöttat dessa även om vi kan konstatera att regeringen, inte minst i relation till jämförbara stater, har varit alldeles för senfärdig och snål.

Den stödåtgärd som sannolikt gjort störst skillnad för de drabbade företagen är permitteringsstödet. För många innebar möjligheten att permittera personal att man kunde undvika att säga upp kompetenta medarbetare eller sätta bolaget i konkurs.

Vi är övertygade om att de flesta näringsidkare är ärliga och har goda intentioner med sin näringsverksamhet. De vill helt enkelt inte ligga samhället till last eller ta emot diverse allmosor. Därför valde många att, så fort de hade ekonomisk möjlighet, tacka nej till vidare permitteringsstöd. Detta skedde vid en avstämning gällande den fjärde delen, och de gjorde det trots att det framgick att man inte skulle kunna ändra beslutet i efterhand.

Efter detta har situationen på nytt förvärrats vilket tagit både berörda näringsidkare, regeringen och Folkhälsomyndigheten på sängen. De två sistnämnda torde skyllas mer för sin naivitet än näringsidkarna som bara omgående ville göra sig oberoende av statliga stöd – det har aldrig legat i deras affärsplan. Som en konsekvens av en obefintlig pragmatism har dessa näringsidkare, som nu åter hamnat i en ansträngd situation och blivit i behov av permitteringsstöd, blivit diskvalificerade för stöd. Detta samtidigt som de som aldrig slutade lyfta permitteringsstöd kan fortsätta.

Denna problematik har ett flertal näringsidkare i ren frustration vittnat om för mig, och vid en avstämning med Tillväxtverket stämmer det. Tillväxtverket kunde inte heller svara på hur det blir med förlängningen av stödåtgärden, men i nuläget kan du inte föra tillbaka dem som klickade i rutan ”Nej” – på frågan om de ämnade söka mer permitteringsstöd i framtiden – i systemet.

Det kan omöjligt vara tänkt att ärliga näringsidkare som, likt regeringen och Folkhälsomyndigheten, trodde att vi gick mot ljusare tider ska bli diskvalificerade som en konsekvens av bristande pragmatism från Tillväxtverket och i förlängningen regeringen.

Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 
Avser ministern att vidta åtgärder för att lösa denna problematik?