Fråga 2020/21:51 Deltagande i kriminella organisationer

av Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När en tolvårig flicka skjuts till döds av en förlupen kula så är det uppenbart att regeringen har misslyckats med sin kriminalpolitik. Det är inte en isolerad händelse utan en händelse i raden av alla skjutningar där oskyldiga människor utsätts för fara. Det är en mycket tragisk händelse, och frågan är hur många fler som kommer att behöva sätta livet till innan regeringen vaknar upp?

Mikael Damberg uttalar sig och säger att regeringen med kraft kommer att fortsätta bygga ut samhällets förmåga att bekämpa den grova brottsligheten med fler poliser, skärpta straff och förebyggande arbete. Det är dock svårt att ta inrikesministerns ord på allvar. Det krävs mer än lösryckta insatser och straffskärpningar som inte ger någon effekt.

Sverigedemokraterna har i åratal föreslagit en kriminalisering av deltagande i kriminella organisationer. Vi anser att det ska vara straffbart att vara del av en organisation som uppvisar mönster av kriminalitet.

Nu utreds huruvida deltagande i terrororganisation ska kunna förbjudas, efter att Sverigedemokraterna och oppositionen tvingat regeringen till detta. Regeringen utreder även på eget bevåg huruvida rasistiska organisationer ska förbjudas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern och regeringen beredda att, i ljuset av den organiserade brottslighetens allt grymmare härjningar, även ställa sig bakom och utreda en grundlagsförändring som möjliggör ett kriminaliserande av kriminella organisationer?