Fråga 2020/21:50 Avrättningen av Navid Afkari

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Lördagsmorgonen den 12 september avrättades den kände iranske brottaren Navid Afkari. Afkari anklagades av iranska regimen för mord av en säkerhetsvakt två år tidigare. Att erkännandet skedde efter vad som anses ha varit omfattande tortyr och att det påstådda mordet skedde mitt under fredliga demonstrationer tycks enbart vara detaljer i sammanhanget. För den som läser mellan raderna avrättades han enbart för att han som kändis hade deltagit i de omfattande regimkritiska demonstrationer som ägt rum runt om i landet. Det var med andra ord en varning från islamistregimen till alla de modiga iranier som gör sin röst hörd för att de önskar demokrati och ett slut på det statssanktionerade förtrycket.

Den svenska regeringen har märkt ut sig med sina goda relationer till diktaturen i Iran, där man haft såväl täta diplomatiska relationer som handelsrelationer. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att man från Utrikesdepartementets sida inte har uttalat sig tuffare mot det iranska islamistväldet, men likväl ovärdigt ett land som säger sig stå upp för fundamentala värden. Utrikesministern har i ett uttalande fördömt användningen av dödsstraff, vilket naturligtvis är ett bra uttalande, men där finns inte ett ord om den rättsvidriga skenrättegång Afkari tvingades igenom. Inte heller ett ord om tortyren, övergreppen och mördandet som tillhör vardagen för regimkritiker och oliktänkande i Iran.

När den iranska diktaturen använder sig av Afkaris tragiska bortgång i sin propaganda bör Sverige svara med att lyfta fram regimens återkommande brott. Så är tyvärr inte fallet, varför vi inte ska bli förvånade över den generella bilden av att Sverige visar underkastelse för terrorstatens ageranden, vilket inte minst varit tydligt när kvinnliga svenska företrädare mött iranska representanter i och utanför Sverige.

Utrikesminister Ann Linde önskas därför svara på följande fråga:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder mot bakgrund av det vi sett i Iran, exempelvis ytterligare sanktioner eller att på annat sätt pressa den iranska regimen till att respektera sitt folks rätt till olika friheter?