Fråga 2020/21:1985 Vinter-OS i Kina 2022

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I Xinjiangprovinsen har kommunistpartiet i Kina inrättat så kallade omskolningsläger i vilka man utsätter etniska minoriteter för tvångsarbete, tortyr, indoktrinering, tvångssteriliseringar och systematiska våldtäkter. I Hongkong begår man övergrepp på demokratiaktivister sedan man implementerat den nya säkerhetslagen. Samtidigt rustar nu landet och uppträder alltmer aggressivt mot sin granne, det demokratiska Taiwan. Listan över Kinas övergrepp på demokratin och mänskliga rättigheter kan göras lång.

I ett svar på en skriftlig fråga (2020/21:1840) säger kultur- och demokratiministern följande: ”Värdskap för internationella idrottsevenemang som olympiska spel är en fråga för idrottsrörelsen själv att besluta om. Jag utgår från att Internationella Olympiska Kommittén i förberedelserna och genomförandet av Vinter-OS 2022 även noga lyfter fram och värderar frågor som rör respekten av mänskliga rättigheter.”

Det är uppenbart att IOK i sin bedömning av Kinas lämplighet att stå värd för de olympiska spelen inte har tagit hänsyn till de fruktansvärda övergrepp som landet gör sig skyldigt till. Här behöver politiken agera i stället för att lägga ansvaret på idrottsrörelsen.

Ansvariga politiker kan inte blunda och skjuta över ansvaret när fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter sker.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Varför avser inte ministern att agera i syfte att verka för en bojkott av vinter-OS i Kina 2022?