Talmannens förslag till ny statsminister prövas i riksdagen.