2018-11-14

S2018/05575/

FS

Socialdepartementet

Till Riksdagen


Frågan 2018/19:3 Vård för personer med missbruk och psykisk sjukdom av Jonas Eriksson (MP) kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd
Expeditionschef