Meddelande om uteblivet svar på fråga 2018/19:2
av Björn Söder (SD) Ratificering av CEPA

Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Stockholm den 29 oktober 2018

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef