M2019/00237/

Ee

Miljö- och energidepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:109 Tina Acketoft (L) Kompensation för höga elkostnader i Skåne

Tina Acketoft har frågat mig vad jag tänker göra för att kompensera de skånska hushållen för de ökade kostnader som åläggs dem på grund av att den nya likströmskabeln ännu inte har tagits i drift.

Det stämmer att den södra delen av den så kallade Sydvästlänken mellan Närke och Skåne blivit försenad. Besvikelsen över detta är något jag delar med Tina Acketoft.

Sverige har ett överskott av produktion i Norra Sverige och ett underskott i Södra Sverige. När stamnätsledningarna inte räcker till för att leda den billigaste kraften till industrier och hushåll i Södra Sverige uppstår prisskillnader. De genomsnittliga prisskillnaderna mellan svenska elområden har de senaste åren har inte varit särskilt stora, trots att Sydvästlänken alltså blivit avsevärt försenad. Däremot har det varit större variationer enskilda dagar och timmar. Väl på plats kommer Sydvästlänken bli en viktig pusselbit för att säkra Södra Sveriges elförsörjning och minska prisskillnaderna. Jag kan också tillägga att det pågår fler projekt för att stärka stamnätet i Södra Sverige.

Stockholm den 13 februari 2019

Anders Ygeman