Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksd

agen


Svar på fråga 2018/19:107 av Håkan Svenneling (V)
Internationella observatörer i Hebron

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att stärka närvaron av internationella observatörer i Hebron och i andra delar av Västbanken.

Regeringen beklagar Israels beslut att inte förlänga mandatet för missionen Temporary International Presence in Hebron (TIPH). TIPH har funnits på plats på begäran av parterna själva, och har under mer än 20 år spelat en central roll för att motverka våld och främja säkerhet i Hebron, där spänningarna mellan den palestinska befolkningen och israeliska bosättare tidvis varit omfattande. Missionen var viktig och borde fått fortsätta att verka, vilket Sverige tydligt har uttryckt.

I och med uppsägningen av mandatet gör Israel ett avsteg från Osloavtalet från 1995. Detta är olyckligt och får tydliga negativa konsekvenser för situationen i Hebron, samt för möjligheterna att nå den fred som världssamfundet inklusive EU söker – en tvåstatslösning, där Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet med Jerusalem som framtida huvudstad för båda.

De bidragande länderna i TIPH – Sverige, Norge Schweiz, Italien och Turkiet – varnade i ett gemensamt uttalande den 1 februari för konsekvenserna för situationen i Hebron och betonade Israels ansvar att som ockupationsmakt skydda lokalbefolkningen. Uttalandet tillbakavisade även de israeliska anklagelserna om att TIPH skulle ha motarbetat Israel, samt flaggade för beredskap att fortsätta missionen.

Regeringen kommer att fortsätta att agera för ett brett internationellt engagemang, främst genom FN, för och i Hebron, liksom i frågan om skydd och säkerhet för palestinierna inte bara i Hebron, utan i hela Palestina. Sverige kommer även att verka för att de avtal som parterna skrivit under, såsom Hebronprotokollet, fortsatt respekteras och att Israel som ockupationsmakt lever upp till sina skyldigheter gentemot den palestinska befolkningen. Flera länder, inklusive Sverige, och internationella organisationer har redan inlett samarbete i denna riktning.

Stockholm den 13 februari 2019

Margot Wallström