Fråga 2018/19:9 Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt

av Björn Söder (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år diskuterades Kina och dess stormaktsambitioner. Det kan inte vara okänt för regeringen att Kina försöker tillskansa sig olika kunskaper i syfte att hävda sig mot övriga stormakter i världen.

Strax före jul avslöjade Svenska Dagbladet (SvD) att tre svenska spjutspetsbolag som tillverkar eller utvecklar produkter som även kan användas militär sålts till Kina och att två av bolagen sålts av staten.

De två sålda statliga bolagen, Imego och Norstel, utvecklar respektive tillverkar avancerade halvledare. Eftersom Kina inte själv kan tillverka alla sorters avancerade halvledare vill man komma över tekniken genom att köpa bolag som sitter på kunskapen. Bolag som Imego och Norstel.

Enligt SvD säger Näringsdepartementets styrelserepresentant i ett uttalande att han aldrig har tagit upp frågan om försäljning med den tidigare näringsministern Mikael Damberg.

I Imego tecknade man avtal om licenstillverkning för att inte även sälja tekniken, men som en som utvecklat tekniken sa: Det läcker naturligtvis till Kina.

När det gäller Norstel satte ISP stopp för tekniköverföringen från Sverige till Kina och gav inte exporttillstånd. Trots det hade man från statens sida då redan sålt bolaget.

Det är ytterst märkligt att statliga bolag och väldigt känslig teknik hanteras på detta sätt utan att regeringen informeras.

Den tidigare näringsministern Mikael Damberg har tidigare bara hänvisat till att det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet (SvD den 13 januari 2019), men det måste väl ändå vara regeringens ansvar om statliga bolag och bolagens teknik säljs ut till främmande makt? Det är givetvis en säkerhetspolitisk fråga som direkt borde involvera regeringen och dess statsråd.

Den 16 januari 2019 ställde jag en fråga till den tidigare närings- och innovationsministern Mikael Damberg om detta men fick då till svar att frågan inte skulle besvaras med hänvisning till att regeringen var en övergångsregering. Men nu har en ny regering tillträtt.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att säkerställa att försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt inte sker utan direkt godkännande av regeringen?