Fråga 2018/19:4 Situationen i Iran

av Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Situationen i Iran blir alltmer ohållbar för majoriteten av landets medborgare. Matpriserna och priserna på andra nödvändighetsvaror har på kort tid gått upp med mer än 70 procent. Löner betalas inte ut till arbetarna, människor har inte rätt att organisera sig och kräva sina rättigheter. Arbetare som protesterar fängslas och förs bort till okända platser.

Den 18 november 2018 protesterade exempelvis arbetarna vid sockerfabriken i Haft Tapeh i Khuzestanprovinsen för att få sina löner utbetalda, för förbättrad arbetsmiljö och för bättre säkerhet på arbetsplatsen. Arbetarna samlades framför guvernörens kontor för att framföra sina rättmätiga krav. När så skedde arresterades flera arbetare, bland annat den i Iran välkände ledaren för sockerbruksarbetarna Esmail Bakhshi, och fördes bort till okänd plats. När arbetarna kräver att arbetsgivaren ska fullgöra sina skyldigheter grips de sålunda av polisen. En sådan ordning är självfallet orimlig.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser ministern att göra för att den islamiska regimen i Iran ska förmås att inte missbruka sina myndigheters våldsapparat för att undertrycka arbetarna när dessa kräver att få sina rättmätiga löner utbetalda och sina rättmätiga krav när det gäller arbetsförhållandena tillgodosedda samt för att kräva frigivning av sockerbruksarbetarna i Haft Tapeh, inbegripet den kände arbetaraktivisten Esmail Bakhshi?