Fråga 2018/19:227 It-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden

av Hampus Hagman (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Tisdagen den 13 februari 2019 gick en sjöfiberkabel mellan fastlandet och Styrsö i Göteborgs södra skärgård sönder. Hushåll och företag saknar tillgång till internet, vilket får stora konsekvenser. Även mobilnätet påverkas av kabelbrottet. I Göteborgs södra skärgård finns det inte minst flera rederier som är beroende av snabba och smidiga kontakter med omvärlden. För dessa orsakar kabelbrottet stora problem.

Den trasiga kabeln ägs av Telia som delvis ägs av svenska staten. Bolagets prognos är att problemen ska vara åtgärdade först den 22 februari 2019, det vill säga nio dagar efter kabelbrottet. Problemen för boende och företag i skärgården fortsätter alltså under hela denna period.

Den här gången drabbade kabelbrottet Göteborgs södra skärgård, men detta är inte det enda skärgårdsområdet i Sverige. Ytterligare ett stort antal öar runt Sveriges kust riskerar att drabbas av liknande problem i framtiden.

I dagens samhälle är kommunikation via internet mycket viktig ur en rad olika perspektiv. Alltifrån ovan nämnda kommunikation inom och mellan företag till personliga bankärenden sker på internet. Internet är en mycket viktig del av vår infrastruktur, och driftssäkerhet är därför av yttersta vikt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa it-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden, såsom i Göteborgs södra skärgård?