Fråga 2018/19:10 Ratificering av CEPA

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 24 november 2017 slöts ett avtal, CEPA (The Comprehensive & Enhanced Partnership Agreement between the European Union and Armenia), mellan EU och Armenien.

Det nya avtalets tillämpningsområde är omfattande och täcker ekonomiska, handelspolitiska, sektorsövergripande och även politiska frågor.

Eftersom avtalet är ett så kallat blandat avtal krävs att även EU:s medlemsstater för egen del måste underteckna samt godkänna eller ratificera avtalet.

När jag i maj 2018 besökte Armenien i egenskap av talman restes frågor om Sveriges ratificering av avtalet. Efter hemkomsten undersöktes var i ratificeringsprocessen avtalet befinner sig, men inga svar kunde ges. Inte heller vid utrikesutskottets sammanträde den 11 oktober kunde kabinettssekreterare Annika Söder svara på frågor om ratificeringsprocessen.

Jag ställde den 24 oktober 2018 en fråga till utrikesministern om detta avtal men fick då till svar att frågan inte skulle besvaras med hänvisning till att regeringen var en övergångsregering. Men nu har en ny regering tillträtt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Var i ratificeringsprocessen befinner sig CEPA och när väntas riksdagen få ärendet på sitt bord?