Interpellation 2018/19:27 Fri hyressättning

av Mats Green (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Regeringen har aviserat att den kommer att verka för fri hyressättning i nyproduktion. Att dagens hyressättningssystem är i behov av en reformering är tydligt. Hyresrätten har under de senaste årtiondena marginaliseras kraftigt i Sverige, varför det är tydligt att dagens system måste ses över.

Regeringen har tydliggjort att en reform ska komma på plats för att lätta på regleringarna på dagens hyresmarknad. Dock kvarstår många frågor kring hur detta ska ske och hur regeringen ser på effekterna av den nya inriktning för bostadspolitiken som den har aviserat.

Hur den nya regeringen ska konkretisera de förslag som partierna i regeringsunderlaget har enats om är fortfarande oklart. Samtidigt har regeringen under föregående mandatperiod uppvisat ett kraftigt och återkommande motstånd mot införandet av fri hyressättning i nyproduktion. Det här tyder på att förslaget inte kommer bli av.

Risken är således påtaglig att förslaget kommer att urholkas och förhalas i utredningar, givet hur regeringspartiernas statsråd tidigare varnat för ödesdigra konsekvenser om ett sådant förslag skulle sjösättas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Kan statsrådet redogöra för effektern med fri hyressättning? 
  2. Vad har föranlett att regeringen ändrat uppfattning om behovet av fri hyressättning i nyproduktion? 
  3. När avser statsrådet att vidta åtgärder för att genomföra fri hyressättning i nyproduktion, och när tror statsrådet att vi ser vi effekter av den aviserade reformen?