§ 1  Val

Anf.  1  KATARINA BRÄNNSTRÖM (M):

Val

Fru talman! Riksdagens valberedning har enhälligt godkänt ett antal gemensamma listor vad gäller ledamöter och suppleanter.

De gemensamma listorna gäller ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd, ledamöter i Krigsdelegationen, ordförande och ersättare för Riksdagens överklagandenämnd, ledamöter och suppleanter i överklagandenämnden, ledamöter och suppleanter i Nordiska rådets svenska delega­tion, ledamöter och suppleanter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, ledamöter och suppleanter i Riksbankens fullmäktige samt utökning och val av extra suppleanter i utskott och EU-nämnd.

I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor för fastställande.

 

Förste vice talmannen meddelade att de gemensamma listorna hade delats ut till kammarens ledamöter.

Valen skulle gälla till dess nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

För Nordiska rådets svenska delegation gällde valet till dess att nytt val till delegationen ägt rum.

§ 2  Val av ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd

 

 

Val av åtta ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd:

 

Jörgen Hellman (S)

Jan Ericson (M)

David Lång (SD)

Solveig Zander (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jakob Forssmed (KD)

Bengt Eliasson (L)

Anna Sibinska (MP)

§ 3  Val av ledamöter i krigsdelegationen

 

Val av 50 ledamöter i krigsdelegationen företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i krigsdelegationen:

 

Anders Ygeman (S)

Ulf Kristersson (M)

Anna Johansson (S)

Tobias Billström (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Johan Löfstrand (S)

Annie Lööf (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Elisabeth Svantesson (M)

Jimmie Åkesson (SD)

Niklas Karlsson (S)

Ebba Busch Thor (KD)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Jan Björklund (L)

Björn Söder (SD)

Hans Ekström (S)

Hans Wallmark (M)

Hanna Westerén (S)

Anders W Jonsson (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jessika Roswall (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Jörgen Hellman (S)

Beatrice Ask (M)

Rikard Larsson (S)

Andreas Carlson (KD)

Julia Kronlid (SD)

Kristina Nilsson (S)

Ulrika Heie (C)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Karin Enström (M)

Oscar Sjöstedt (SD)

Maj Karlsson (V)

Christer Nylander (L)

Kenneth G Forslund (S)

Jessica Polfjärd (M)

Fredrik Olovsson (S)

Lars Hjälmered (M)

Richard Jomshof (SD)

Jennie Nilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Matilda Ernkrans (S)

Mikael Oscarsson (KD)


Henrik Vinge (SD)

Nooshi Dadgostar (V)

Marta Obminska (M)

Jonas Eriksson (MP)

Maria Arnholm (L)

Paula Bieler (SD)

Maria Ferm (MP)

§ 4  Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

 

Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd företogs.

 

Enligt ett enhälligt förslag av valberedningen utsågs till

 

ordförande i Riksdagens överklagandenämnd

Susanne Billum

 

ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

Svante O. Johansson

§ 5  Val av ledamöter i Riksdagens överklagandenämnd

 

Val av fyra ledamöter i Riksdagens överklagandenämnd företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i Riksdagens överklagandenämnd:

 

 Anna Wallentheim (S)

Jessika Roswall (M)

 Patrik Engström (S)

Hans Rothenberg (M)

§ 6  Val av suppleanter i Riksdagens överklagandenämnd

 

Val av fyra suppleanter i Riksdagens överklagandenämnd företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till suppleanter i Riksdagens överklagandenämnd:

 

Marlene Burwick (S)

Helena Bouveng (M)

ClasGöran Carlsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

§ 7  Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

 

Val av 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation:

 

Gunilla Carlsson (S)

Jessica Polfjärd (M)

Pyry Niemi (S)

Maria Stockhaus (M)

Aron Emilsson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Magnus Ek (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Angelika Bengtsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Eva Lindh (S)

Arman Teimouri (L)

Paula Bieler (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Pål Jonson (M)

Rasmus Ling (MP)

Linda Ylivainio (C)

Daniel Riazat (V)

§ 8  Val av suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

 

Val av 20 suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation:

 

Paula Holmqvist (S)

Hans Wallmark (M)

Johan Andersson (S)

Edward Riedl (M)

Cassandra Sundin (SD)

Aylin Fazelian (S)

Daniel Bäckström (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Püss (M)

Lars Andersson (SD)

Patrik Björck (S)

Magnus Jacobsson (KD)

Åsa Karlsson (S)

Maria Nilsson (L)

Charlotte Quensel (SD)

Anders Ygeman (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Janine Alm Ericson (MP)

Ola Johansson (C)

Jonas Sjöstedt (V)

§ 9  Val av ledamöter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

Val av åtta ledamöter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE):

 

Johan Büser (S)

Margareta Cederfelt (M)

Carina Ödebrink (S)

Edward Riedl (M)

Björn Söder (SD)

Jasenko Omanovic (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

§ 10  Val av suppleanter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

Val av åtta suppleanter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till suppleanter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE):

 

Joakim Sandell (S)

Åsa Coenraads (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anders Österberg (S)

Johanna Jönsson (C)

Gunilla Svantorp (S)

§ 11  Val av fullmäktige i Riksbanken

 

Val av elva fullmäktige i Riksbanken företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till fullmäktige i Riksbanken:

 

Susanne Eberstein

Mikael Lundholm

Hans Hoff (S)

Hans Birger Ekström

Bo Broman (SD)

Marie Granlund

Peter Helander (C)

Ali Esbati (V)

Chris Heister

Mikael Eskilandersson (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

§ 12  Val av suppleanter i fullmäktige i Riksbanken

 

Val av elva suppleanter i fullmäktige i Riksbanken företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda till suppleanter i fullmäktige i Riksbanken:

 

Agneta Gille

Jonas Jacobsson Gjörtler

Thomas Strand

Sofia Fölster

Josef Fransson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Roger Tiefensee

ClasGöran Carlsson (S)

Susanne Ackum

Sammy Almedal

Rasmus Ling (MP)

§ 13  Anmälan om presidier för utskott och EU-nämnd

 

Förste vice talmannen meddelade att till ordförande respektive vice ordförande i utskotten och EU-nämnden hade följande ledamöter valts:

 

konstitutionsutskottet

Hans Ekström (S), ordförande

Marta Obminska (M), vice ordförande

 

finansutskottet

Elisabeth Svantesson (M), ordförande

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

 

skatteutskottet

Jörgen Hellman (S), ordförande

Per Åsling (C), vice ordförande

 

justitieutskottet

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande

Andreas Carlson (KD), vice ordförande

 

civilutskottet

Emma Hult (MP), ordförande

Larry Söder (KD), vice ordförande

 

utrikesutskottet

Hans Wallmark (M), ordförande

Kenneth G Forslund (S), vice ordförande

 

försvarsutskottet

Niklas Karlsson (S), ordförande

Beatrice Ask (M), vice ordförande

 

socialförsäkringsutskottet

Johan Forssell (M), ordförande

Rikard Larsson (S), vice ordförande

 

socialutskottet

Kristina Nilsson (S), vice ordförande

 

kulturutskottet

Christer Nylander (L), ordförande

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande

 

utbildningsutskottet

Matilda Ernkrans (S), ordförande

Roger Haddad (L), vice ordförande

 

trafikutskottet

Jens Holm (V), ordförande

Anders Åkesson (C), vice ordförande

 

miljö- och jordbruksutskottet

Kristina Yngwe (C), ordförande

Maria Gardfjell (MP), vice ordförande

 

näringsutskottet

Lars Hjälmered (M), ordförande

Jennie Nilsson (S), vice ordförande

 

arbetsmarknadsutskottet

Anna Johansson (S), ordförande

Gulan Avci (L), vice ordförande

 

EU-nämnden

Åsa Westlund (S), ordförande

Eskil Erlandsson (C), vice ordförande

§ 14  Utökning av antalet suppleanter i utskott och EU-nämnd

 

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, föreslagit att antalet suppleanter i utskotten och EU-nämnden skulle utökas enligt följande:

 

från 17 till 22 i konstitutionsutskottet

från 17 till 21 i finansutskottet

från 17 till 22 i skatteutskottet

från 17 till 22 i justitieutskottet

från 17 till 20 i civilutskottet

från 17 till 22 i utrikesutskottet

från 17 till 21 i försvarsutskottet

från 17 till 21 i socialförsäkringsutskottet

från 17 till 21 i socialutskottet

från 17 till 21 i kulturutskottet

från 17 till 22 i utbildningsutskottet

från 17 till 19 i trafikutskottet

från 17 till 21 i miljö- och jordbruksutskottet

från 17 till 20 i näringsutskottet

från 17 till 22 i arbetsmarknadsutskottet

från 17 till 57 i EU-nämnden

 

Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 15  Val av extra suppleanter

 

Val av extra suppleanter i utskott och EU-nämnden företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den gemensamma listan var följande personer valda i enlighet med valberedningens förslag till extra suppleanter i utskott och EU-nämnden:

 

konstitutionsutskottet

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Johan Pehrson (L)

Anna Sibinska (MP)

 

finansutskottet

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

 

skatteutskottet

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

 

justitieutskottet

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

civilutskottet

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Leila Ali-Elmi (MP)

 

utrikesutskottet

Jonas Millard (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Maria Gardfjell (MP)

 

försvarsutskottet

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

 

socialförsäkringsutskottet

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

 

socialutskottet

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

 


kulturutskottet

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

 

utbildningsutskottet

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

 

trafikutskottet

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

 

miljö- och jordbruksutskottet

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Palmstierna (MP)

 

näringsutskottet

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

arbetsmarknadsutskottet

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

 

EU-nämnden

Mattias Ottosson (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

Erik Ezelius (S)

Alexandra Anstrell (M)

Tomas Tobé (M)

Jörgen Warborn (M)

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)


Jan R Andersson (M)

Betty Malmberg (M)

Hanif Bali (M)

Jessica Polfjärd (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Millard (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Christian Carlsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

§ 16  Avsägelser

 

Förste vice talmannen meddelade

att Lars Adaktusson (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i EUnämnden,

att Annelie Karlsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i Utrikesnämnden,

att Maria Arnholm (L) avsagt sig uppdragen som suppleant i skatteutskottet, i civilutskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, i näringsutskottet, i arbetsmarknadsutskottet och i EUnämnden,

att Robert Halef (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden samt

att Hans Ekström (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

 

Kammaren biföll dessa avsägelser.


§ 17  Anmälan om kompletteringsval

 

Förste vice talmannen meddelade

att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Robert Halef som ledamot i EU-nämnden och Lars Adaktusson som suppleant i EU-nämnden,

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Åsa Westlund som ledamot i Utrikesnämnden samt

att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Mats Persson som suppleant i skatteutskottet, Johan Pehrson som suppleant i civilutskottet, Arman Teimouri som suppleant i trafikutskottet, Joar Forssell som suppleant i miljö och jordbruksutskottet, Helena Gellerman som suppleant i närings­utskottet, Juno Blom som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och Bengt Eliasson som suppleant i EU-nämnden.

 

Förste vice talmannen förklarade valda till

 

ledamot i EU-nämnden

Robert Halef (KD)

 

ledamot i Utrikesnämnden

Åsa Westlund (S)

 

suppleant i skatteutskottet

Mats Persson (L)

 

suppleant i civilutskottet 

Johan Pehrson (L)

 

suppleant i trafikutskottet 

Arman Teimouri (L)

 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet  

Joar Forssell (L)

 

suppleant i näringsutskottet  

Helena Gellerman (L)

 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet   

Juno Blom (L)

 

suppleant i EU-nämnden

Lars Adaktusson (KD)

 

suppleant i EU-nämnden

Bengt Eliasson (L)


§ 18  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

Förste vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas partigrupp anmält Annelie Karlsson (S) som ersättare för gruppledare för partigrupp,

att Centerpartiets partigrupp anmält Ulrika Heie (C) som ersättare för gruppledare för partigrupp samt

att Kristdemokraternas partigrupp anmält Camilla Brodin (KD) som ersättare för gruppledare för partigrupp.

§ 19  Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

 

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

 

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot i Europaparlamentet

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Anders Sellström utsetts till ny ledamot i Europaparlamentet fr.o.m. den 3 oktober 2018 sedan ledamoten Lars Adaktusson avsagt sig uppdraget. Valmyndigheten har även utsett Sara Skyttedal, Lars O. Molin och Matilda Granberg Stålbert till ersättare för ledamot i Europaparlamentet.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 3 oktober 2018

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden

/Mattias Andersson

sekreterare

§ 20  Meddelande om allmänpolitisk debatt

 

 Förste vice talmannen meddelade att allmänpolitisk debatt skulle äga rum från tisdagen den 16 oktober efter val av riksdagsorgan kl. 13.00 till och med torsdagen den 18 oktober.

§ 21  Anmälan om faktapromemorior

 

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissio­nen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM1 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2019 COM(2018) 608 till miljö- och jordbruksutskottet

2018/19:FPM2 Direktiv om att avskaffa tidsomställningar COM(2018) 639 till trafikutskottet

2018/19:FPM3 Rådsbeslut om förhandlingsmandat för kommissionen att med USA omförhandla importkvoten för nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner COM(2018) 332 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 22  Ärenden för hänvisning till utskott

 

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2018/19:28 till socialutskottet

2018/19:22, 23 och 25 till socialutskottet

§ 23  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

EU-dokument

COM(2018) 646 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

 

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

2018/19:24 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering

2018/19:21 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

 

med anledning av prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

 

med anledning av skr. 2017/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande 

2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L)

 


med anledning av skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018–2029

2018/19:20 av Jens Holm m.fl. (V)

2018/19:26 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD, L)

2018/19:27 av Jimmy Ståhl och Thomas Morell (SD)

 

med anledning av framst. 2017/18:RS8 EU-arbetet i riksdagen

2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD)

§ 24  Kammaren åtskildes kl. 13.15.

 

 

Sammanträdet leddes av förste vice talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANN LARSSON

 

 

/Olof Pilo

 

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Val

Anf.  1  KATARINA BRÄNNSTRÖM (M)

§ 2  Val av ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd

§ 3  Val av ledamöter i krigsdelegationen

§ 4  Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd

§ 5  Val av ledamöter i Riksdagens överklagandenämnd

§ 6  Val av suppleanter i Riksdagens överklagandenämnd

§ 7  Val av ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

§ 8  Val av suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

§ 9  Val av ledamöter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

§ 10  Val av suppleanter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

§ 11  Val av fullmäktige i Riksbanken

§ 12  Val av suppleanter i fullmäktige i Riksbanken

§ 13  Anmälan om presidier för utskott och EU-nämnd

§ 14  Utökning av antalet suppleanter i utskott och EU-nämnd

§ 15  Val av extra suppleanter

§ 16  Avsägelser

§ 17  Anmälan om kompletteringsval

§ 18  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

§ 19  Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

§ 20  Meddelande om allmänpolitisk debatt

§ 21  Anmälan om faktapromemorior

§ 22  Ärenden för hänvisning till utskott

§ 23  Bordläggning

§ 24  Kammaren åtskildes kl. 13.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018