§ 1  Val

Anf.  1  KATARINA BRÄNNSTRÖM (M):

Val

Fru talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten, EU-nämnden, Utrikesnämnden och riksdagsstyrelsen. I egenskap av ordförande ber jag att få lämna över listorna för fastställande.

§ 2  Val av ledamöter i samtliga utskott

 

Val av 17 ledamöter i samtliga utskott företogs.

 

Kammaren godkände de avlämnade gemensamma listorna. Därmed var följande personer för riksdagens innevarande valperiod valda till ledamöter i

 

konstitutionsutskottet

Hans Ekström (S)

Marta Obminska (M)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Jonas Millard (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Linda Ylivainio (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Erik Ottoson (M)

Matheus Enholm (SD)

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

Erik Ezelius (S)

Bengt Eliasson (L)

Fredrik Lindahl (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Louise Meijer (M)

 


finansutskottet

Fredrik Olovsson (S)

Elisabeth Svantesson (M)

Gunilla Carlsson (S)

Niklas Wykman (M)

Oscar Sjöstedt (SD)

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

 

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Jakob Forssmed (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Mats Persson (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jan Ericson (M)

 

skatteutskottet

Jörgen Hellman (S)

Cecilia Widegren (M)

Hillevi Larsson (S)

Helena Bouveng (M)

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

Per Åsling (C)

Tony Haddou (V)

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

Anna Vikström (S)

Joar Forssell (L)

Eric Westroth (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Kjell Jansson (M)

 

justitieutskottet

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Tomas Tobé (M)

Petter Löberg (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Adam Marttinen (SD)

Maria Strömkvist (S)

Johan Hedin (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Kristina Axén Olin (M)

Katja Nyberg (SD)

Joakim Sandell (S)

Andreas Carlson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Henrik Vinge (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

 

civilutskottet

Johan Löfstrand (S)

Mats Green (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mikael Eskilandersson (SD)

Leif Nysmed (S)

Ola Johansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jörgen Warborn (M)

Roger Hedlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Larry Söder (KD)

Joakim Järrebring (S)

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

Emma Hult (MP)

Lars Beckman (M)

 

utrikesutskottet

Kenneth G Forslund (S)

Hans Wallmark (M)

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

Håkan Svenneling (V)

Margareta Cederfelt (M)

Björn Söder (SD)

Roza Güclü Hedin (S)

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Annica Hjerling (MP)

Johanna Jönsson (C)

 

försvarsutskottet

Niklas Karlsson (S)

Beatrice Ask (M)

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richtoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Pål Jonson (M)

Josef Fransson (SD)

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

 

socialförsäkringsutskottet

Rikard Larsson (S)

Johan Forssell (M)

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

Hans Eklind (KD)

Björn Petersson (S)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Maria Ferm (MP)

Arin Karapet (M)

 

socialutskottet

Kristina Nilsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Larsson (S)

Michael Anefur (KD)

Dag Larsson (S)

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

Pia Steensland (KD)

 


kulturutskottet

Lawen Redar (S)

Lotta Finstorp (M)

Hans Hoff (S)

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Åsa Karlsson (S)

Christer Nylander (L)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

 

utbildningsutskottet

Matilda Ernkrans (S)

Erik Bengtzboe (M)

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Robert Stenkvist (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Jimmy Loord (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Roger Haddad (L)

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Juno Blom (L)

 

trafikutskottet

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Jasenko Omanovic (S)

Edward Riedl (M)

Jimmy Ståhl (SD)

Teres Lindberg (S)

Anders Åkesson (C)

Jens Holm (V)

Sten Bergheden (M)

Thomas Morell (SD)

Johan Büser (S)

Magnus Jacobsson (KD)

Elin Gustafsson (S)

Helena Gellerman (L)

Patrik Jönsson (SD)

Emma Berginger (MP)

Anders Hansson (M)

 

miljö- och jordbruksutskottet

Hanna Westerén (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Isak From (S)

Åsa Coenraads (M)

Runar Filper (SD)

Magnus Manhammar (S)

Kristina Yngwe (C)

Elin Segerlind (V)

Betty Malmberg (M)

Martin Kinnunen (SD)

Malin Larsson (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Marlene Burwick (S)

Tina Acketoft (L)

Mats Nordberg (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Ulrika Heie (C)

 

näringsutskottet

Jennie Nilsson (S)

Lars Hjälmered (M)

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Annika Qarlsson (C)

 

arbetsmarknadsutskottet

Anna Johansson (S)

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

Magnus Persson (SD)

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

Johan Andersson (S)

Sofia Damm (KD)

Annelie Karlsson (S)

Gulan Avci (L)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

§ 3  Val av suppleanter i samtliga utskott

 

Val av 17 suppleanter i samtliga utskott företogs.

 

Sedan kammaren godkänt de avlämnade gemensamma listorna var följande personer för riksdagens innevarande valperiod valda till suppleanter i

 

konstitutionsutskottet

Thomas Hammarberg (S)

John Widegren (M)

Åsa Lindestam (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mikael Strandman (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

Margareta Cederfelt (M)

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Tina Acketoft (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

 

finansutskottet

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Eva Lindh (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

 

skatteutskottet

Sultan Kayhan (S)

Jörgen Berglund (M)

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

 

justitieutskottet

Gustaf Lantz (S)

Josefin Malmqvist (M)

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshof (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Annica Hjerling (MP)

Noria Manouchi (M)

 

civilutskottet

Ola Möller (S)

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Maria Arnholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

Edward Riedl (M)

 

utrikesutskottet

Anders Österberg (S)

Erik Andersson (M)

Jamal El-Haj (S)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Tobias Billström (M)

 

försvarsutskottet

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

Heléne Björklund (S)

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Annica Hjerling (MP)

Annicka Engblom (M)

socialförsäkringsutskottet

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

socialutskottet

Mats Wiking (S)

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Mattias Ingeson (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

 

kulturutskottet

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Mattias Ingeson (KD)

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

 

utbildningsutskottet

Linus Sköld (S)

Noria Manouchi (M)

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Mattias Ingeson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

 

trafikutskottet

Denis Begic (S)

Sofia Westergren (M)

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

Jessica Thunander (V)

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

 

miljö- och jordbruksutskottet

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Maria Arnholm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

 

näringsutskottet

Patrik Engström (S)

David Josefsson (M)

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

 

arbetsmarknadsutskottet

Serkan Köse (S)

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

Kadir Kasirga (S)

Maria Arnholm (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

§ 4  Val av ledamöter i EU-nämnden

 

Val av 17 ledamöter i EU-nämnden företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den avlämnade gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i EU-nämnden. Valet gäller fram till dess att nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

 

Åsa Westlund (S)

Karin Enström (M)

Björn Wiechel (S)

Åsa Coenraads (M)

Martin Kinnunen (SD)

Markus Selin (S)

Eskil Erlandsson (C)

Jens Holm (V)

Johan Hultberg (M)

Ludvig Aspling (SD)

Maria Strömkvist (S)

Lars Adaktusson (KD)

Pyry Niemi (S)

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Jessika Roswall (M)

§ 5  Val av suppleanter i EU-nämnden

 

Val av 17 suppleanter i EU-nämnden företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den avlämnade gemensamma listan var följande personer valda till suppleanter i EU-nämnden. Valet gäller fram till dess att nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

 

Kadir Kasirga (S)

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

Katarina Brännström (M)

Björn Söder (SD)

Yasmine Larsson (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Robert Halef (KD)


Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Maria Arnholm (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

§ 6  Val av ledamöter i riksdagsstyrelsen

 

Val av tio ledamöter i riksdagsstyrelsen företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den avlämnade gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i riksdagsstyrelsen. Valet gäller fram till dess att nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

 

Anders Ygeman (S)

Tobias Billström (M)

Annelie Karlsson (S)

Hans Wallmark (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Anders W Jonsson (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jessika Roswall (M)

Per Ramhorn (SD)

§ 7  Val av ersättare i riksdagsstyrelsen

 

Val av tio ersättare i riksdagsstyrelsen företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den avlämnade gemensamma listan var följande personer valda till ersättare i riksdagsstyrelsen. Valet gäller fram till dess att nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

 

Mattias Jonsson (S)

Karin Enström (M)

Pia Nilsson (S)

Lotta Finstorp (M)

Julia Kronlid (SD)

Maria Ferm (MP)

Ulrika Heie (C)

Maj Karlsson (V)

Lars Hjälmered (M)

Björn Söder (SD)


§ 8  Val av ledamöter i Utrikesnämnden

 

Val av nio ledamöter i Utrikesnämnden företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den avlämnade gemensamma listan var följande personer valda till ledamöter i Utrikesnämnden. Valet gäller fram till dess att nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

 

Anders Ygeman (S)

Ulf Kristersson (M)

Annelie Karlsson (S)

Tobias Billström (M)

Julia Kronlid (SD)

Maria Ferm (MP)

Annie Lööf (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Ebba Busch Thor (KD)

§ 9  Val av suppleanter i Utrikesnämnden

 

Val av nio suppleanter i Utrikesnämnden företogs.

 

Sedan kammaren godkänt den avlämnade gemensamma listan var följande personer valda till suppleanter i Utrikesnämnden. Valet gäller fram till dess att nytt val förrättats under början av nästa valperiod.

 

Kenneth G Forslund (S)

Karin Enström (M)

Alexandra Völker (S)

Hans Wallmark (M)

Markus Wiechel (SD)

Niklas Karlsson (S)

Elisabeth Svantesson (M)

Paula Holmqvist (S)

Jan Björklund (L)

§ 10  Kallelse till konstituerande sammanträden

 

Förste vice talmannen meddelade att talmannen kallat samtliga utskott till konstituerande sammanträden denna dag kl. 11.30 i respektive utskotts sammanträdesrum.

 

Förste vice talmannen meddelade att talmannen kallat EU-nämnden till konstituerande sammanträde kl. 8.00 onsdagen den 3 oktober i Skandiasalen.

§ 11  Bordläggning

 

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

2018/19:28 av Pia Steensland m.fl. (KD)

 

med anledning av prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare  

2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L)

§ 12  Anmälan om uteblivna svar på skriftliga frågor

 

Förste vice talmannen anmälde att följande skriftliga frågor inte skulle besvaras:

 

2017/18:1643 En förbättrad valprocess

av Markus Wiechel (SD)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

2017/18:1644 Statliga bolag och motarbetande av klimatmål

av Jens Holm (V)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 11.10.

 

 

Sammanträdet leddes av förste vice talmannen.

 

 

Vid protokollet

 

 

ANN LARSSON

 

 

/Olof Pilo

 

 

 


Innehållsförteckning

§ 1  Val

Anf.  1  KATARINA BRÄNNSTRÖM (M)

§ 2  Val av ledamöter i samtliga utskott

§ 3  Val av suppleanter i samtliga utskott

§ 4  Val av ledamöter i EU-nämnden

§ 5  Val av suppleanter i EU-nämnden

§ 6  Val av ledamöter i riksdagsstyrelsen

§ 7  Val av ersättare i riksdagsstyrelsen

§ 8  Val av ledamöter i Utrikesnämnden

§ 9  Val av suppleanter i Utrikesnämnden

§ 10  Kallelse till konstituerande sammanträden

§ 11  Bordläggning

§ 12  Anmälan om uteblivna svar på skriftliga frågor

§ 13  Kammaren åtskildes kl. 11.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018