Motion till riksdagen
2018/19:76
av Mikael Eskilandersson (SD)

Minska antalet riksdagsledamöter


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet riksdagsledamöter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har Sverige 349 ledamöter i riksdagen. Historiskt har det behövts många riksdagsledamöter för att få representation från alla delar i landet och för att därigenom nå fram med olika regioners problem och lösningar på ett bra sätt. Ny teknik gör dock att behovet inte längre är så stort, då det är lätt att kommunicera över stora avstånd. Det är också lätt att få snabba svar från andra delar av landet, så behovet av människor som fysiskt befinner sig i riksdagen är betydligt mindre idag än tidigare. Riksdagens arbete borde därför kunna utföras av betydligt färre ledamöter. Därför bör antalet halveras till 175 ledamöter.

 

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)