Motion till riksdagen
2018/19:307
av Jimmy Ståhl (SD)

Bortforsling av fordon


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man snabbt kan frakta bort illa placerade bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Ett stort problem med stulna bilar är att de ofta blir stående för länge på det ställe där de blev lämnade av biltjuven. Polisen undersöker fordonet och konstaterar att den är stulen, placerar sedan ett band på bilen märkt med polisen. Det som händer när en bil blir stående är att det börjar stjälas saker från bilen, däck, backspeglar, lampor mm för att senare slås sönder och inte allt för sällan bränns upp. Dessa stulna fordon kan även stå mycket olyckligt på gång- och cykelbanor eller illa till ute i naturen och är oturen framme så kan farliga vätskor även läcka ut i naturen. För att undvika detta hade det varit bra om man kunnat forsla bort fordonet så snart polis bedömt det som stulet, innan mer åverkan gjorts på fordonet eller för att undvika skador på natur. Genom att så snabbt som möjligt forsla bort fordonen kan man undvika merkostnader för försäkringsbolag samt att man får bort illa placerade fordon så de inte blir en olycksrisk eller förstör naturen. Det hade vart på sin plats att tillsätta en utredning för att undersöka hur man snabbast får bort dessa bilar. Ett förslag kan vara att polisen informerar försäkringsbolaget som tar kontakt med bärgare och om bilen inte är försäkrad så går trafikförsäkringsföreningen in och tar den kostnaden.  

 

 

Jimmy Ståhl (SD)