Motion till riksdagen
2018/19:289
av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Införande av ett tredje juridiskt kön


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste decennierna har många framsteg gjorts, och mycket blivit bättre, för människor som på olika sätt lever utanför heteronormen. Exempelvis har det blivit möjligt för samkönade par att gifta sig och adoptera barn. Det återstår dock ännu hinder för människor att fullt ut leva sina liv som den individ den vill vara. En sådan sak är att det fortfarande bara finns möjlighet att juridiskt tillhöra två olika kön, man eller kvinna. Det svenska personnummersystemet är bland annat utformat efter detta.

I ett inkluderande samhälle är det rimligt att människor har möjlighet att definiera sig själva. För att komma tillrätta med detta har flera länder redan valt att införa möjligheten för människor att välja ett tredje juridiskt kön, i de fall personen inte vill identifiera sig som kvinna eller man. På så sätt kan fler människor få en juridisk könstillhörighet som ligger närmare hur de själva identifierar sig, och det kan också underlätta för personer som föds utan en klar könstillhörighet.

Ett införande av ett tredje juridiskt kön skulle få vissa följdverkningar i lagstiftningen. Införandet av ett tredje kön skulle därför behöva föregås av en utredning, för att se över vilka följdändringar som behöver till.

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

Janine Alm Ericson (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)