Motion till riksdagen
2018/19:2677
av Laila Naraghi m.fl. (S)

Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket ska uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjlighet att göra ansökan samtidigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Regeringen Löfven höjde därför bostadstillägget för pensionärer.

290 000 pensionärer påverkades av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär som enbart har garantipension och en boendekostnad på 5 600 kronor i månaden innebar detta 470 kronor mer i månaden.

Enligt Pensionsmyndigheten kan fler ha rätt till bostadstillägg än de som idag får det. Enligt Pensionsmyndigheten kan det vara närmare 100 000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget själv måste ansöka om tillägget. Många känner inte till detta och går därför miste om bostadstillägget. I takt med att flera skattekontor har stängts ökar dessutom svårigheterna för en del att söka.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grund­skyddet, liksom garantipensionen. Det beräknas utifrån inkomster och boendekostnader.

Skatteverket har varje år kontakt med alla medborgare i samband med deklarationen. Detta tillfälle bör användas för att informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg samt för att underlätta själva ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med deklarationen.

Därför bör Skatteverket uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjlighet att göra ansökan.

 

 

Laila Naraghi (S)

 

Tomas Kronståhl (S)

Hanna Westerén (S)

Anders Österberg (S)

Björn Petersson (S)