Motion till riksdagen
2018/19:1585
av Lotta Olsson (M)

Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnader för sjuktransporter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskarna tillhör de folk i världen som gör flest utlandsresor. Allt fler är bortresta under en längre tid och kan vara utomlands månader i sträck. Om en enskild person blir sjuk under en privat utlandsvistelse så kan kostnaderna för sjukvård och sjukresor bli höga. Inom EES så har svenska medborgare nu för tiden samma rätt till sjukvård som landets egna invånare. Däremot täcks inte kostnader för sjuktransporter hem till Sverige. Utanför EES-området så finns inte denna rätt men de flesta hemförsäkringar täcker akuta sjukvårdskostnader men inte alltid hemtransport.

När svenskar, inte minst sådana som är på långa resor där hemförsäkringen inte gäller, blir sjuka utomlands så kan det uppstå problem när man ska klargöra vem som ansvarar för sjuktransport hem till Sverige. Saknar den enskilda personen en tilläggsförsäkring som täcker transportkostnaderna så kan det ta mycket lång tid innan transporten blir möjlig. Svenska ambassader och konsulat kan inte och ska inte stå för den typen av kostnader. En obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige skulle kunna vara ett sätt att slippa hamna i situationer där sjuka svenskar blir fast utomlands. Obligatoriska försäkringar finns på andra områden, exempelvis trafikförsäkringar, just för att säkerställa att akuta kostnader kan täckas.

 

 

Lotta Olsson (M)