Motion till riksdagen
2018/19:106
av Robert Stenkvist (SD)

En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem


 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett rimligt och attraktivt regelverk för kommunala skolor och fritidshem ska se ut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I början på 2000-talet startades en del kommunala friskolor och fritidshem. Trenden med kommunala friskolor har dock med tiden dött ut. Dels kan det bero på det stora intresset för rena friskolor, dels kanske kontrakten mellan de kommunala friskolorna och kommunerna inte var optimala och till sist var informationen om denna driftsform minimal.

Driftsformen med kommunala skolor och friskolor förtjänar dock en andra chans. Dels så kan dessa enheter styras med mindre administration och styrelsen för enheterna finna möjligheter till kreativa förslag att genomföra. Samtidigt kan inte vinst tas ut från enheterna utan i stället erbjuds samarbete med kommunen, eller staten i det fall skolan får statligt huvudmannaansvar. Kommunen samarbetar främst i lokalfrågan men även på andra håll. Regeringen borde utreda hur ett ramverk för kontrakten skall se ut för optimala förutsättningar och ge denna driftsform den andra chans den förtjänar.

 

 

 

Robert Stenkvist (SD)