N2018//04188/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld (M)
Torkan och det svenska köttet

Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att öka konsumtionen av svenskproducerat kött för att förbättra lantbrukarnas möjligheter att få avsättning för alla de djur som nu tvingas till slakt på grund av torkan.

Regeringen har under sommaren haft en nära dialog med Statens jordbruksverk och näringen kring torkan. Vi fortsätter tillsammans att se på olika lösningar som kan underlätta för lantbrukare framöver. Statens jordbruksverk arbetar aktivt och har till exempel medgett undantag för att lantbrukare ska kunna skörda foder på gräsmarker som annars inte ska skördas. Näringen arbetar på sitt håll till exempel med att samordna lantbrukare för att hantera foderbristen. Hela branschen sluter upp och det gläder mig att se ett sådant stort engagemang i den svåra situation som råder.

Det är konsumenterna själva som i slutändan avgör vilka livsmedel de köper. Den frivilliga ursprungsmärkningen ”Från Sverige” som tagits fram av branschen syftar till att hjälpa konsumenter göra informerade val i butik. Regeringen anser att det ska vara lika lätt för konsumenter på restaurang att göra informerade val om livsmedlens ursprung. Därför har regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en anmälan till EU-kommissionen om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang och i storhushåll.

Stockholm den 7 augusti 2018

Sven-Erik Bucht