Fråga 2017/18:1604 Resurser till Sjöfartsverket

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningshelikoptrar ska kunna användas för att bekämpa bränder. Sjöfartsverket ska bland annat undersöka vilka tekniska förändringar som behöver göras, samt titta på behovet av utbildning hos helikopterförare.

Det är positivt om alla tillgängliga resurser kan användas i en krissituation likt den som de omfattande skogsbränderna innebär. Dock är frågan mycket större än eftermontage av krokar för vattentankar på Sjöfartsverkets helikoptrar och utbildning av piloter. Faktum är att Sjöfartsverkets ansvar därigenom utökas med nya uppgifter och Sjöfartsverket har redan stora problem med sin budget.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Kommer det att skjutas till mer resurser till Sjöfartsverket för att Sjöfartsverket ska kunna utföra såväl sina nuvarande uppgifter som eventuella utökade uppgifter avseende brandbekämpning?