Fråga 2017/18:1579 Brandbekämpning med flyg

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

”I dag släcker vi inga bränder”, meddelade insatsledaren för en av de omfattande skogsbränder som pågår just nu. Man måste invänta stöd från italienska brandbombningsplan utrustade och tränade för brandbekämpning. På annat håll bistår Norge med liknande kapacitet. Sverige saknar den förmågan, men kan få hjälp via EU.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder förbereder ministern och regeringen för att säkerställa att skogsbränder i Sverige också kan bekämpas med hjälp av svensk flygkapacitet?