Fråga 2017/18:1578 Tillgången till brandbekämpningsmateriel

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

De omfattande skogsbränderna ställer stora krav på räddningstjänster runt om i landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan också bistå med förstärkningsresurser från regionala depåer med mera.

Den omfattande verksamheten innebär emellertid att materiel snabbt förbrukas eller behöver saneras/vårdas. Det gäller inte minst brandslangar och effektiva pumpar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att räddningsarbetet inte blir lidande på grund av materielbrist och att återställandet av olika depåer går snabbt?